Strona główna
  • Komisja ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 12 października 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu  odbędzie się  posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

 

Radni zaopiniują wnioski w sprawie:

  • sprzedaży działki numer 146/5 o powierzchni 0,6040 ha położonej w Bzinicy Nowej,
  • wyrażenia zgody oraz określenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu mieszkań położonych w Turzy przy ul. Kolejowej oraz w Pludrach przy ul. Leśnej,
  • wyrażenia zgody na wykup działki nr 395/2 o powierzchni 0,1815 ha oraz działki numer 375/32 o pow. 0,0683 ha położonej w Bzinicy Nowej,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 1348 o powierzchni 0,0394 ha położonej w Dobrodzieniu,
  • wyrażenia zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 2067 o powierzchni 0,0338 ha i nr 2068 o powierzchni 0,0572 ha położonych w Dobrodzieniu,
  • sprzedaży działek nr 434 o powierzchni 0,0035 ha i nr 438 o powierzchni 0,0033 ha położonych w Dobrodzieniu.

 

Radni zaopiniują także projekty uchwał w sprawie:

  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień,
  • wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.