Strona główna
  • Informacja Burmistrza Dobrodzienia

                                                                                                                                                           Dobrodzień, dnia 12.10.2015 r.
OC.5556.6.2015

 


                                                                               Informacja Burmistrza Dobrodzienia
 
      Niniejszym informuję, że  13-14 października 2015 roku w godzinach 6.00 - 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnopolskie ćwiczenie pk. RENEGADE-SAREX 15/II. Przedmiotowy trening na terenie województwa opolskiego prowadzony będzie na wszystkich szczeblach terenowych administracji publicznej zgodnie z procedurą  Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Ostrzeganie i alarmowanie wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza”. W ramach ww. treningu zostaną uruchomione syreny alarmowe OSP:
„OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
„ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.


 
                                                                                                       /-/mgr Róża KOŹLIK
                                                                                                             BURMISTRZ

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.