Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 19 października 2015 roku o godzinie 15-tej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 49 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Radni :

  • dokonają wizytacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu celem poznania bazy lokalowej,
  • zapoznają się z informacją na temat działających sekcji kulturalno-sportowych na terenie gminy Dobrodzień,
  • zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

1.ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,

2.ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień,

3.wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień,

4.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Dobrodzień,

5.zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień,

6.zmiany uchwały nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.