Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 07.10.2015 roku wpłynęła oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Koła Dobrodzień na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:- organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Uniejowa  na kwotę 1.500,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Oferta na realizację zadania publicznego - organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Uniejowa. 

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf

 

 

                                                                                                               Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                   mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.