Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 22 października 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni zapoznają się z informacją na temat:

  • stanu zaawansowania inwestycji w związku z budową kanalizacji oraz odnową nawierzchni dróg,

  • bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

  • stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień na 2016 rok,

  • działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015 roku.


Radni zaopiniują wnioski w sprawie najmu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz projekty uchwał w sprawie:

  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,

  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień,

  • wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień.

  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.


 


 


 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.