Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana

Komunikat

logoWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział / Olesno

tel., fax. 34/3509367

e-mail: o-olesno@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

 

dla-Szefowej-181-(Large)

Województwo: Opole

Powiat:  Olesno

Agrofag: Sucha zgnilizna kapustnych

Roślina: Rzepak ozimy

Data publikacji komunikatu: 19.10.2015 r.

 

Plantacjom rzepaku ozimego  zagraża sucha zgnilizna kapustnych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku ozimym należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji na plantacji.

 

Rozwojowi choroby na plantacjach rzepaku ozimego sprzyja deszczowa pogoda i temperatura powyżej 15oC oraz uszkodzenia przez szkodniki. Źródłem infekcji są resztki pożniwne i porażony  materiał siewny. Choroba pojawia się w okresie jesieni i rozwija się przez cały okres wegetacji rzepaku, jest szczególnie groźna gdy wystąpi na łodydze.

Objawy  można obserwować także na liścieniach, liściach, szyjkach korzeniowych i łuszczynach.

 

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy.

Progiem ekonomicznej szkodliwości jest stwierdzenie 10-15% roślin rzepaku ozimego z objawami suchej zgnilizny kapustnych w postaci zbrunatnienia szyjek korzeniowych lub żółtobrunatnych plam
z piknidiami na liściach.

 

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • stosowanie prawidłowej agrotechniki: w tym zachowanie 4-5 letniej przerwy w uprawie roślin krzyżowych na tym samym polu
 • używanie do siewu zdrowych nasion, które powinny być zaprawione
 • stosowanie izolacji przestrzennej od ubiegłorocznych plantacji roślin na których występowała choroba
 • zwalczanie szkodników
 • zwalczanie chwastów (szczególnie z rodziny krzyżowych)
 • stosowanie rzadkiego siewu

 

 

 

Z dniem 1 stycznia 2014r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

 • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art.41 w/w ustawy.
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania ich przez co najmniej 3 lata

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

                                                                                                                                                           Wojewódzki Inspektor

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

                                                                                                                                                        Izabela Kik   

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.