Strona główna
  • X Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu  1 grudnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się X Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Przedmiotem Sesji będzie podjęcie uchwały w sprawie:

  • zmiany Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
  • zmiany Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień,
  • określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości i obiektach budowlanych, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego,
  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.