Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 8 grudnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Przedmiotem komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrodzień na lata 2016-2025,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
  • gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016,
  • uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

    Radni wskażą propozycje do  planu pracy Komisji na 2016 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.