Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 14 grudnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zaopiniują wnioski w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę:
•    działki nr 103/47 o powierzchni 0,9900 ha położonej w Błachowie,
•    działek nr 53 i 58 o łącznej powierzchni 6,9842 ha położonych w Warłowie,
•    działki nr 2333 o powierzchni 3,3999 ha położonej w Dobrodzieniu.
oraz wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2259 położonej w Dobrodzieniu.

Przedmiotem komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
•    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,
•    uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

Radni przygotują opinię Komisji na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok oraz wskażą propozycje do  planu pracy Komisji na 2016 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.