Strona główna
  • Posiedzenia Komisji

Informuje się, że w dniu 11 grudnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem komisji będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

 

Informuje się, że w dniu 16 grudnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem komisji będzie:

  1. Analiza działalności finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za III kwartały 2015 roku w zakresie zadań wykonywanych w dziale:
  • pomocy społecznej – omówienie zasiłków stałych, okresowych i celowych, odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i innych zadań;
  • świadczeń rodzinnych – omówienie świadczeń rodzinnych w tym zasiłków rodzinnych z dodatkami zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego
  1. Analiza działalności finansowej Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu za III kwartały 2015 roku w tym:
  • zarządzanie i sprawowanie nadzoru w imieniu gminy nad jednostkami oświatowymi,
  • obsługa finansowa szkół.

Radni zgłoszą propozycje do planu pracy komisji na 2016 rok.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.