Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
 • Nieodpłatna pomoc prawna

 

Od stycznia 2016 roku w gminie Dobrodzień będzie utworzony Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Na terenie powiatu oleskiego funkcjonować będą 3 takie punkty. 

Porady prawne udzielane będą dla:

 • osób najuboższych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osób młodych do 26 roku życia,
 • seniorów, kombatantów i weteranów,
 • posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • ofiar klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Pomoc w punktach prawnych obejmować będzie:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
 • sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne,
 • sporządzenie projektu pisma zwolnienia od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,

Pomoc prawna nie może dotyczyć spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa cywilnego, dewizowego i handlowego  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

 

 

INFORMACJA Starosty Oleskiego

w sprawie lokalizacji punków nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu oleskiego udzielana będzie w trzech punktach, które rozpoczną działanie od dnia 1 stycznia 2016 roku:

 1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone będzie organizacji pozarządowej, według harmonogramu:

- w poniedziałki, wtorki, środy i piątki,- w godz. od 11.00 do15.00

- w czwartki - w godz. od 13.00 do 17.00

 1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 1 znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, według harmonogramu:

- w poniedziałki, środy i piątki – w godz. od 9.00 do 13.00

- we wtorki i czwartki – w godz. od 14.00 do 18.00

 1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, przy ul. Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, według harmonogramu:

- w poniedziałki, czwartki i piątki - w godz. od 8.00 do 12.00

- we wtorki i środy - w godz. od 14.00 do 18.00.

 

Więcej http://bip.dobrodzien.pl/1310/7529/nieodplatna-pomoc-prawna.html

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.