Strona główna
  • Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, segregowanych i BIO w 2016 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK Bąki, Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Kolejka, Liszczok, Pietraszów, Pludry

Styczeń - 11

Marzec - 14

Luty - 08

Kwiecień - 11

Odpady wielkogabarytowe + Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 29 Marzec

WTOREK – Bzionków, Dąbrowica, Kocury, Makowczyce, Malichów, Myślina, Turza,Warłów

Styczeń - 12

Marzec - 15

Luty - 09

Kwiecień - 12

Odpady wielkogabarytowe + Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 10 Marzec

ŚRODA – Główczyce, Gosławice, Klekotna, Ligota Dobrodzieńska, Rędzina, Rzędowice, Szemrowice, Zwóz

Styczeń - 13

Marzec - 16

Luty - 10

Kwiecień - 13

Odpady wielkogabarytowe + Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 31 Marzec

Dobrodzień

Styczeń - 15 zmieszane, segregacja, bio

29 zmieszane + bio

Marzec - 18 zmieszane, segregacja, bio

30 zmieszane + bio

Luty - 12 zmieszane, segregacja, bio

26 zmieszane + bio

Kwiecień - 15 zmieszane, segregacja, bio

29 zmieszane + bio

Odpady wielkogabarytowe + Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 17 Marzec

Terminy płatności :

I KWARTAŁ 31 stycznia

II KWARTAŁ 30 kwietnia

III KWARTAŁ 31 lipca

IV KWARTAŁ 31 października

Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub na rachunek bankowy. Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu: 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień

 

PDFHarmonogram 2016.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.