Strona główna
  • Inwestycje zrealizowane w roku 2015

•Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
•Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej
•Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
•Rozbudowa drogi gminnej ul. Mańki w Dobrodzieniu
•Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna w Główczycach
•Rozbudowa z przebudową drogi gminnej ul. Opolska w Dobrodzieniu
•Wykonanie dokumentacji budowy  ul. Warłowskiej w Makowczycach
•Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego
• Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spółdzielczej w Bzinicy Nowej
•Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
•Remont drogi powiatowej Rzędowice – Klekotna
•Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Długa w Kolejce
 
 
to tylko niektóre spośród inwestycji, jakie udało się zrealizować w gminie Dobrodzień w roku 2015. Zachęcamy do obejrzenia filmu, który podsumowuje działania inwestycyjne w gminie Dobrodzień w tym okresie. Link do filmu znajduje się poniżej:
 
 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.