Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu 21 stycznia 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 

  • określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na terapię specjalistyczną,
  • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej „Bieg Majowy”,
  • zmiany Uchwały Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.