Strona główna
  • Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2016

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia,

- wspieranie działań z  zakresu rozwoju i odnowy wsi  promujących ideę odnowy wsi
i promocję społeczności  wiejskiej polegających na poprawie warunków lokalowych
w zakresie rekreacyjno-sportowym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 05.02.2016 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.                            

 

Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2016 roku.doc

ODTZarządzenie w spr. otwartego konkursu -2016r.odt

DOCWzór sprawozdania (1).doc

DOCWzór oferty.doc

 

DOCInformacja o wynikach konkursu 2016.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.