Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą,

 

  • Komisja zapozna się ze stanem melioracji w gminie.
  • Zaopiniuje wnioski w sprawie wyrażenia zgody na :
  • przedłużenie dzierżawy działek nr 16/2, 34, 538/27, 539/27, 540/27, 541/27, 542/27, 543/27 o łącznej powierzchni 13,8200 ha położonych w Warłowie,
  • przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek nr 2222, 1536 położonych w Dobrodzieniu,
  • użyczenie działki nr 3118/2  położonej w Dobrodzieniu, 
  • sprzedaż działki nr 2259  położonej w Dobrodzieniu  w przetargu ograniczonym.
  • Zaopiniuje projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.