Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Informuje się, że w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  • Zapoznanie się z wnioskiem o ustanowienie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Klekotnej i w Rędzinie.
  • Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  • Zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.
  • Sprawa ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrodzień.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011-2017.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.