Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 7 marca 2016 roku o godzinie 15-tej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz ze sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2015 rok.
  • Zaopiniowanie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu bądź ogłoszenia konkursu na to stanowisko.  
  • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1.zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu,

2.przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Dobrodzień,

3.ustalenia na rok 2016  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

  

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.