Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego,P/Pożarowa i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 15 marca 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego,P/Pożarowa i Ochrony Środowiska.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  • Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  • Zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.
  • Zapoznanie się z informacją o utylizacji azbestu w Gminie.
  • Przedstawienie sprawozdania z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrodzień.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2016 roku.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.