Strona główna
 • XIV Sesja Rady Miejskiej

Informuje się, że w dniu 21 marca 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XIV Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 • Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2015 rok.
 • Dokonają podjęcia uchwał w sprawie:
 • zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu,
 • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Dobrodzień,
 • ustalenia na rok 2016  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu w rejonie ul. Szemrowickiej,
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień w 2016 roku.
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • zmiany uchwały nr XII/116/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na terapię specjalistyczną.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.