Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej

 

Informuje się, że w dniu 31 marca 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi) Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

1. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działek:

  • nr 965 o powierzchni 0,6870 ha położonej w Dobrodzieniu;
  • nr 3145 o powierzchni 9,4512 ha położnej w Dobrodzieniu;
  • części działki nr 1733 położonej w Dobrodzieniu;
  • nr 739 o powierzchni 0,4762 ha położonej w Dobrodzieniu.

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia ceny na dzierżawę gruntu  pod ogródek piwny. 

3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia ceny wywoławczej na sprzedaż działki nr 2469 o powierzchni 1,3963 położonej w Dobrodzieniu.

4. Zaopiniowania wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 1160/219 o powierzchni 0,0490 ha w Kocurach na działkę nr 1410/113 o powierzchni 0,0725 ha położonej w Szemrowicach. 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.