Strona główna
  • V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej


22 marca 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu odbyła się  V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Głównym celem tej sesji było przygotowanie informacji do szkół oraz organizacji sportowych w sprawie nadania nagrody Młodzieżowej Róży Dobrodzienia. Radni opracowali stosowne pismo, które następnie zostanie rozesłane do w/w instytucji. Drugim punktem rady było wystosowanie pisma do Rad Rodziców zarówno ZSP jak i PG w sprawie nadania nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów.  Następnie radny Michał Jośko przedstawił radnym wyniki ankiety przeprowadzonej w gimnazjum. Wyniki były zaskakujące, ponieważ  młodzież gimnazjalna zdecydowanie chciałaby poprawy jakości dróg w naszej gminie. Podczas sesji została również wybrana grupa reprezentatywna, której zadaniem będzie rozmowa z P. Burmistrz oraz z Starostą Oleskim w sprawie nadania stypendium dla najzdolniejszych uczniów. 

 

Przewodniczący MRM
Bartłomiej Wloczyk

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.