Strona główna

XV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XV Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

  • Radni zapoznają się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Dobrodzień.
  • Dokonają podjęcia uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień,
  • przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień,
  • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.