Strona główna
  • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień


 

W dniu 15.03.2016 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi, na kwotę brutto: 98 074,05 zł, z firmą REMOST Z. MROZEK, H. MROZEK, K. MROZEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w 46-300 OLESNO, UL. WIELKIE PRZEDMIEŚCIE 26 i na część 2 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym, na kwotę brutto: 79 531,80 zł, z PPUH TOMBUD, z siedzibą w 46-300 OLESNO, UL. SŁOWACKIEGO 1/40.


Firmy te zostały wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień” , w którym otwarcie ofert odbyło się 09.02.2016 r. 
Prace potrwają do końca listopada b.r., będą obejmować w ramach części 1 zamówienia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi, w następującym zakresie:
- remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (800 m2),
- remont nawierzchni bitumicznej masą asfaltobetonową (4050 m2),
zaś w ramach części 2 zamówienia - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym, w następującym zakresie:
- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 5 cm (2000 m2),
- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 10 cm (8000 m2).

 

 [MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.