Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 11 maja 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

•    Przedstawienie wniosku mieszkańców ulicy Mostowej w Rzędowicach.
•    Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok oraz jej analiza.
•    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 rok.
•    Zapoznanie się z treścią uchwały nr 125/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
•    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
•    Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za 2015 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłania go do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.