Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 06.05.2016 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kultury pożarnictwa na Górnym  Śląsku – XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic 2016  na kwotę 8.000,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Oferta na realizację zadania publicznego - organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kultury pożarnictwa na Górnym  Śląsku – XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic 2016 

  PDFOferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016.pdf                                                                                                           

 

 

                                                                                                   Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                   mgr Róża Koźlik 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.