Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji

Informuje się, że w dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 15-tej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  • Wizytacja Przedszkola Samorządowego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach celem poznania bazy lokalowej.
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 rok.
  • Organizacja roku szkolnego 2016/2017.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.