Strona główna
  • Informacja - małe granty

 

DOCXRozp. MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.docx

DOCXRozporządzenie - Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.docx

DOCXUzasadnienie do rozporządzenia wzory.docx

DOCXZałacznik-1 oferta.docx

DOCXZałącznik-2 oferta regranting.docx

DOCXZałącznik-3 umowa.docx

DOCXZałącznik-4 umowa regranting.docx

DOCXZałącznik-5 sprawozdanie.docx

DOCXZałącznik-6 sprawozdanie regranting.docx

 

 

 

W dniu 10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu”. Od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zdań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 14 kwietnia 2016r.

w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Więcej http://bip.dobrodzien.pl/1293/7528/organizacje-pozarzadowe.html 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.