Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 7 czerwca 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi ), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

1.Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działek:

  • nr 6 o powierzchni 1,6700 ha położonej w Bzinicy Starej;
  • nr 2377 o powierzchni 2,2644 ha położnej w Dobrodzieniu.

      2.   Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 431 o powierzchni 0,0034 ha  położonej w Dobrodzieniu.

      3.   Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej;
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pludrach przy ul. Brzozowej.

      4.   Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy Miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.

       5.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 rok.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.