Strona główna
  • Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                                       Dobrodzień, 30.05.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku, remontu dachu, audytu energetycznego w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu".

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

aktualizacja opracowania  audytu energetycznego i dokumentacji projektowej z niezbędnymi dokumentami do ogłoszenia przetargu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 31.07.2016 r.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie  kryterium wyboru – najniższą cenę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 14.06.2016 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 106) bądź w formie elektronicznej na

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.