Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 9 czerwca 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

1.Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

2.Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

3.Ocena przebiegu akcji zima 2015 -2016.

4.Ocena i raport z przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy Miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2015 rok.

6.Sprawy różne.

7.Wizytacja oczyszczalni ścieków w Pludrach.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.