Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 27.06.2016 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Caritasu Diecezji Opolskiej w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 5a na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: - Pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia; – usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu - na kwotę 10.000,00zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Załącznik:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu.pdf


Burmistrz Dobrodzienia

mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.