Strona główna
  • Opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu"

                                                                                                                                                            Dobrodzień, 05.07.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu" w ramach poddziałania 3.2.1 "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 31.12.2016 r.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie  kryterium wyboru – najniższą cenę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 20.07.2016 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 106) bądź w formie elektronicznej na

 

PDFzapytanie studium.pdf

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.