Strona główna
  • Badanie rynku - rewitalizacja Dobrodzienia

 

Szanowni mieszkańcy,


Gmina Dobrodzień rozpoczęła pracę nad Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Dobrodzień. Celem tego dokumentu jest wyznaczenie zdegradowanych obszarów miasta, które należy ożywić w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, uzyskania ładu przestrzennego, wspierania lokalnej gospodarki oraz wzmacniania więzi społecznych.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad programem poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii dotyczącej warunków życia w Dobrodzieniu oraz miejsc i obiektów wymagających odnowienia. Znajomość Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Dobrodzienia pozwoli na sformułowanie programu pokrywającego się z oczekiwaniami jego mieszkańców.

Badanie jest anonimowe, co oznacza, iż nie będzie możliwości powiązania wypełnionej ankiety z konkretną osobą. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji i dziękujemy za podzielenie się swoją opinią.

 

W celu wypełnienia ankiety prosimy o otwarcie poniższego skrótu:

http://badania.openfield.pl/survey/index.php/867786?lang=pl

 

                                                                                                                                                               [AWK]

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.