Strona główna
  • Zwrot podatku akcyzowego

Informuje się zainteresowanych rolników, iż w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
Kwota zwrotu podatku ustalona będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i stawki za 1 litr. (w 2016 r. jest to 1,00 zł/litr).
Kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako iloczyn stawki za 1 litr, liczby 86 i powierzchni użytków będących w posiadaniu rolnika wykazanej w ewidencji gruntów wg stanu na 1 lutego 2016 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października 2016 r. gotówką w kasie urzędu miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wszelkich informacji dotyczących zwrotu akcyzy uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w pokoju nr 101 w godzinach 7:30 - 15:30 oraz pod numerem telefonu:
(034) 3 575 100 wew. 25

Więcej informacji

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.