Strona główna
  • Informacja o bezrobociu

 

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w gminie Dobrodzień na dzień 31.07.2016r.

Bezrobotni :

Ogółem: 216 w tym kobiety 136

 

Poszukujący pracy:

Ogółem: 6 w tym kobiety 1

 

Z liczby bezrobotnych:

- z prawem do zasiłku ogółem 19  w tym kobiety 11,

- zwolnieni z przyczyn dotyczących pracodawcy ogółem 8  w tym kobiety 5,

- do 30 roku życia ogółem 91  w tym kobiety 68,

- do 25 roku życia ogółem 48  w tym kobiety 36,

- długotrwale bezrobotni ogółem 108  w tym kobiety 73,

- powyżej 50 roku życia ogółem 53  w tym kobiety 21,

- posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia ogółem 52  w tym kobiety 48,

- niepełnosprawni ogółem 12  w tym kobiety 4,

- bez kwalifikacji zawodowych ogółem 71  w tym kobiety 52,

- III profil ogółem 73,

- liczba ofert pracy ogółem 78.

 

Współczynnik bezrobocia w gminie Dobrodzień: 3,32%. Informacja pochodzi ze źródeł Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie.

 

Stopa bezrobocia na dzień 30.06.2016r. w powiecie Olesno -  6,5%

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.