Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 1 września 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Zaopiniowanie wniosku Firmy KLER w sprawie sprzedaży lub zamiany działek położonych w Dobrodzieniu.
  2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek:
  • nr 1478 i 1479 położonych w Dobrodzieniu w trybie bezprzetargowym;
  • nr 2259 o powierzchni 0,0148 ha położonej w Dobrodzieniu w trybie bezprzetargowym.
  • części działek nr 1350 i 1351 położonych w Dobrodzieniu.
  1. Informacja na temat proponowanych zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2016 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.