Strona główna
  • Zebrania w sprawie zadań z funduszu sołeckiego na 2017r.

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania w sprawie ustalenia zadań i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2017 rok

•         w dniu  05  września 2016r. o godz. 1800 w budynku prywatnym u p. Kontnej, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa MAKOWCZYCE,

•         w dniu 06 września 2016r. o godz. 1800 w OSP w Główczycach przy ul. Dobrodzieńskiej 1, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  GŁÓWCZYCE,

•         w dniu 07 września 2016r. o godz. 1630 w budynku OSP w Szemrowicach przy ul. Strażackiej 1, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa SZEMROWICE,

•         w dniu 07 września 2016r. o godz. 1830 w Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach przy ul. Wiejskiej 2 odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa WARŁÓW,

•         w dniu 08 września 2016r. o godz. 1715 w budynku INTAR-u w Błachowie przy ul. Opolskiej 36a, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  BŁACHÓW.

•         w dniu  12  września 2016r. o godz. 1700 w restauracji „KORONA” w Pietraszowie, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa PIETRASZÓW,

•         w dniu 13 września 2016r. o godz. 1630 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach przy ul. Sierakowskiej 1, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  GOSŁAWICE,

•         w dniu 14 września 2016r. o godz. 1800 w budynku ZSP w Pludrach przy ul. Wyzwolenia 4b, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa PLUDRY,

•         w dniu 15 września 2016r. o godz. 1800 w Klubie przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa MYŚLINA,

•         w dniu  19  września 2016r. o godz. 1700 w altance na boisku w Kolejce, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa KOLEJKA,

•         w dniu 20 września 2016r. o godz. 1800 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej Starej przy ul. Miarki 2, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  BZINICA NOWA,

•         w dniu 20 września 2016r. o godz. 1800 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bzinicy Starej Starej przy ul. Miarki 2, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa  BZINICA STARA,

•         w dniu 21 września 2016r. o godz. 1600 w remizie OSP w Klekotnej przy ul. Dobrodzieńskiej 1, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa KLEKOTNA,

•         w dniu 22 września 2016r. o godz. 1800 w budynku b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej przy ul. Wojska Polskiego 70, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa LIGOTA DOBRODZIEŃSKA,

•         w dniu 23 września 2016r. o godz. 1600 w budynku gminnym w Rzędowicach przy ul. Dobrodzieńskiej 10, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa RZĘDOWICE.

  •  w dniu  26  września 2016r. o godz. 1900 w Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach przy ul. Oleskiej, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa KOCURY.

 

W porządku każdego zebrania przewidziana jest prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2015r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy. W sołectwach Makowczyce i Warłów odbędzie się pogadanka z dzielnicowym.

Mieszkańcy sołectw zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2017 rok, a w sołectwach Makowczyce, Kolejka i Pludry również zdecydują o zmianie zadania  z funduszu sołeckiego na 2016 rok. Sołectwa Bzinica Nowa, Bzinica Stara i Ligota Dobrodzieńska zdecydują o dodatkowych zadaniach.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.