Strona główna
  • XVII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 8 września 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XVII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

  • Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

     

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.