Strona główna
  • Szkolenie dla organizacji pozarządowych

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 03 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w imieniu Pana Andrzeja Buły, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Stanisława Rakoczego, Wicemarszałka Województwa Opolskiego, serdecznie zapraszam przedstawiciela/przedstawicieli Państwa Organizacji na szkolenie w zakresie zmian wprowadzonych niniejszym Rozporządzeniem.       

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek w Opolu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

DOCXformularz zgloszeniowy wersja edytowalna.docx

 Mając powyższe na uwadze, proszę o zgłaszanie  uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 23 września 2016 r. na adres:   

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.