Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Realizacja zadania publicznego

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 16.09.2016 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów, Koło Dobrodzień na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,- organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów;- zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Uniejowa na kwotę - 1.500,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów  i inwalidów; zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Uniejowa.

 PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf

                                                                                                                           Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                                  mgr Róża Koźlik

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.