Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • XVIII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 28 września 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XVIII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

  • Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień do roku 2025,
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień – jako partnera do projektu pod nazwą „ Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”,
  3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok,
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

  • Radni zapoznają się z:
  1. Informacją z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2016r. oraz informacją z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu  i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
  2. Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za I półrocze 2016 roku.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.