Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 5 października 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2015/2016.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień,
  • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień. 

      3.   Radni zaopiniują wnioski Sekcji Pływackiej DOKiS VEGA Dobrodzień oraz  

            Stowarzyszenia Promocji Pływania VEGA.

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.