Strona główna

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień

logo POPT opolskie.jpeg

 

W dniu 19 sierpnia 2016 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik gminy Gabriela Gaś 
podpisały umowę o udzielenie dotacji celowejna opracowanie programu rewitalizacji na terenie Województwa Opolskiego
dla projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień
wyłonionego w ramach Konkursu dotacji Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji. 

 

Gmina Dobrodzień otrzyma na realizację projektu dotację w wysokości 41 175,00 PLN,
wnosząc wkład własny w wysokości 4 575,00 PLN. 

Termin realizacji projektu upływa w dniu 20.12.2016 r. 

 

 

Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 %
ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata  2014-2020

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.