Strona główna
  • Komunikat Izby Celnej w Opolu

 

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna prowadzi intensywne czynności kontrolne, w celu wyeliminowania nielegalnej sprzedaży podrabianych  wyrobów alkoholowych.

W trosce o zdrowie i  bezpieczeństwo konsumentów prowadzimy także działania o charakterze prewencyjnym i informacyjnym, mające na celu uświadomienie zagrożeń, wynikających z nabywania wyrobów zawierających alkohol, a pochodzących z niewiadomych źródeł. Dla skutecznej realizacji tego zadania niezbędna jest współpraca ze wszystkimi, których działania cechuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym za zdrowie i życie obywateli.

Za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy zwrócić uwagę na ewentualny proceder nielegalnej sprzedaży alkoholu na miejskich bazarach i targowiskach oraz w miejscach innych niż legalne placówki handlowe i zaapelować o podjęcie działań zmierzających do niedopuszczenia do takich praktyk.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie( dołączonych do pisma  w formie elektronicznej)  ulotek informacyjnych  administratorom  bazarów i targowisk, celem ich umieszczenia w widocznych dla obywateli miejscach.

Dziękujemy za wsparcie przy realizacji tego zadania oraz liczymy na to, że nasze wspólne zaangażowanie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa konsumentów.

 

 

 

                                                                                                                  p.o. Zastępcy Dyrektora Izby Celnej w Opolu

                                                                                                                                   ( podpis na oryginale)

                                                                                                                                  nadkom.Dariusz Łacina

Ulotka informacyjna.jpeg

                   

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.