Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 17 października 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

  1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;
  2. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień.
  • Zapoznanie się z proponowanymi zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.