Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowa i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 19 października 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowa i Ochrony Środowiska.

 

Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

 

  • Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  • Zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.
  • Informacja o stawkach czynszowych za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień na 2017 rok.
  • Sprawozdanie roczne z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.
  • Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;
  2. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.