Strona główna
 • XIX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XIX Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

 • Radni zapoznają się z:
 1. informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów i sprawdzianów za rok szkolny 2015/2016;
 2. informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu przez radnych;
 3. informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Dobrodzienia przez pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.    

 

 • Radni dokonają podjęcia uchwał w sprawie:

 

 1. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;
 2. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;
 3. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień;
 4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok;
 5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.