Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
20-01-2018
sobota
Fabioli, Miły, Sebastiana

Afrykański Pomór Świń

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej z Olesna dot. Afrykańskiego Pomoru Świń

 

Afrykański pomór świń – udostępnienie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.