Strona główna
  • Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice

do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno - szkoleniowych z zakresu:

 

  • warunków aplikowania o środki na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez:
    - podejmowanie działalności gospodarczej
    - rozwijanie działalności gospodarczej
  • dokumentów aplikacyjnych z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
  • wypełniania biznesplanów z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
  • zasad oceniania, interpretacji kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów

Harmonogram spotkań

Miejsce

Data, godzina

Zakres  spotkania

 

Dom Kultury w Ozimku

Sala nr 14

ul. Dłuskiego 4

 

03.11.2016

16.00- 20.00

 

 

1.Omówienie możliwości i warunków aplikowania o środki na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez:

- podejmowanie działalności gospodarczej

- rozwijanie działalności gospodarczej

 

2.Wzory dokumentów aplikacyjnych

z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

 

3.Zasady wypełniania biznesplanów

z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

 

4.Omówienie kryteriów i zasad oceny wniosków.

 

 

Urząd Gminy w Turawie

Sala Narad

ul. Opolska 39 c

 

 

08.11.2016

16.00- 20.00

 

 

 

Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem

ul. Dworcowa 3

 

09.11.2016

16.00- 20.00

 

 

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia www.krainadinozaurow.pl
Zapraszamy również do udziału w konsultacjach organizowanych w siedzibie Stowarzyszenia: Ozimek, ul. J. Słowackiego 18. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia, tel. 77/465-12-13, e-mail: krainadino@onet.eu

 

DOCformularz-zgloszeniowy-na-szkolenie.doc
DOCZaproszenie na spotkania informacyjno.doc
 

 

                                                                                                                             

1.jpeg     2a.jpeg   2.jpeg     5.jpeg  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.